Sopranos
First Sopranos
Elena
Dementieva
Xenia
Derbilova
Tatiana
Dyatlova
Olga
Filatova
Voynichenko
Galina
Natalia
Kopyrova
Sofia
Korepina
Elena
Lazareva
Anastasia
Leonova
Anna
Lukina
Tatiana
Malysheva
Snezhana
Mironova
Tamila
Rumyantseva
Yulia
Ryabenko
Valeria
Sokolovskaya
Yaroslavna
Titova-Vladovskaya
Alexandra
Trubitsina
Irina
Tsotsorina
Anna
Volkova
Second Sopranos
Zarina
Agaragimova
Yulia
Aralova
Tatiana
Batkova
Lyudmila
Chukarkova
Natalia
Dokuchaeva
Yulia
Karavaeva
Oxana
Linnik
Tatiana
Mamontova
Gerenzel
Matsakova
Yulia
Osipova
Natalia
Petrova
Nadezhda
Sazonova
Gulnara
Shamsytdinova
Valentina
Sokolova
Irina
Vasilieva
Nadezhda
Vitkovskya
Altos
First Altos
Margarita
Anisimova
Natalia
Baburova
Anna
Grebtsova
Guzel
Kamalova
Ekaterina
Kovalyova
Anna
Makarenko
Anna
Matsey
Marina
Minina
Natalya
Nezhuta
Irina
Olennikova
Irina
Pralat
Elena
Samodurova
Alyona
Shemyakina
Svetlana
Stepina
Elena
Zhdanova
Second Altos
Yana
Babykina
Tatiana
Belova
Olesya
Burdyko
Olga
Drobysheva
Svetlana
Fetisova
Irina
Godlina
Nadezhda
Kasatkina
Maria
Kirdyasheva
Elena
Kuznetsova
Natalia
Lipets
Tatiana
Lukina
Veronika
Makarova
Sophia
Makukha
Anastasia
Matveeva
Natalia
Metelyova
Irina
Molyakova
Tatiana
Ovodova
Elena
Pakhomova
Xenia
Potekhina
Daria
Shemyakova
Lyudmila
Zakharova
tenors
First Tenors
Alexei
Chernykh
Alexander
Eremeyev
Viktor
Gerasenkov
Kanat
Kambetov
Alexander
Kazarez
Artem
Pralat
Alexei
Shevchenko
Roman
Shumsky
Evgeny
Stepanov
Nikita
Strashinsky
Vladislav
Tsebikov
Second Tenors
Andrei
Andreyev
Sergey
Baklanov
Igor
Batkov
Yuri
Borisov
Vladimir
Danilov
Dmitry
Gavrikov
Stanislav
Kolmykov
Denis
Nikiforov
Oles
Paritsky
Dmitry
Pimenov
Sergei
Ponomarev
Vitaly
Ryabenko
Ivan
Shcherbatykh
Sergei
Shiryayev
Eduard
Shnurr
Alexander
Stebalov
Yuri
Vorobiev
basses
First Basses
Viktor
Bogatyryov
Artem
Chulkov
Andrei
Denisov
Konstantin
Dronov
Igor
Erofeyev-Belostotsky
Leonid
Kuchumov
Alexander
Mashnin
Balashov
Sergei
Vadim
Shumov
Kirill
Skobelev
Almaz
Sungatulin
Yuri
Zalessky
Pavel
Zorin
Second Basses
Denis
Anisimov
Herman
Golubev
Denis
Kachanov
Danil
Litvinov
Ivan
Lopatkin
Ilya
Pavlov
Alexander
Perepechin
Mikhail
Rodionov
Kuzma
Rybalkin
Konstantin
Strigin
Anton
Tyukavkin
Igor
Uvarov
Sergei
Vasilchenko
Andrei
Zakharov