Cast

Conductor

Vladimir Agronsky

Dmitry Kryukov

Ardalyon Peredonov

Roman Shevchuk

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Varvara

Irina Alekseenko

Alexandra Mayskaya

Pavlushka

Sergei Ostroumov

Alexei Sulimov

Nikolay Rutilov

Alexei Smirnov

Anatoly Zakharov

Lyudmila, Rutilov’s daughter

Ekaterina Ferzba

Tatiana Koninskaya

Olesya Starukhina

Darya Rutilov’s daughter

Marianna Asvoynova

Valeria, Rutilov’s daughter

Victoria Preobrazhenskaya

Ulyana Razumnaya

Kokovkina

Irina Berezina

Antosha Rutilov

Irina Khruleva

Sasha Pylnikov

Daler Nazarov

Marya Osipovna Prepolovenskaya

Irina Kurmanova

Tatiana Vetrova

Gymnasium’s Director

Roman Bobrov

Alexei Morozov

The Doctor

Kirill Filin

Alexei Prokopyev

His Excellency

Sergei Baikov

Alexei Mochalov

7 November 2018

Conductor

Dmitry Kryukov

Ardalyon Peredonov

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Varvara

Irina Alekseenko

Pavlushka

Alexei Sulimov

Nikolay Rutilov

Alexei Smirnov

Lyudmila, Rutilov’s daughter

Tatiana Koninskaya

Darya Rutilov’s daughter

Marianna Asvoynova

Valeria, Rutilov’s daughter

Victoria Preobrazhenskaya

Kokovkina

Irina Berezina

Antosha Rutilov

Irina Khruleva

Sasha Pylnikov

Daler Nazarov

Marya Osipovna Prepolovenskaya

Tatiana Vetrova

Gymnasium’s Director

Alexei Morozov

The Doctor

Kirill Filin

His Excellency

Alexei Mochalov26 February 2020

Conductor

Vladimir Agronsky

Ardalyon Peredonov

Roman Shevchuk

Varvara

Irina Alekseenko

Pavlushka

Alexei Sulimov

Nikolay Rutilov

Anatoly Zakharov

Lyudmila, Rutilov’s daughter

Tatiana Koninskaya

Darya Rutilov’s daughter

Marianna Asvoynova

Valeria, Rutilov’s daughter

Ulyana Razumnaya

Kokovkina

Irina Berezina

Antosha Rutilov

Irina Khruleva

Sasha Pylnikov

Daler Nazarov

Marya Osipovna Prepolovenskaya

Irina Kurmanova

Gymnasium’s Director

Alexei Morozov

The Doctor

Kirill Filin

His Excellency

Alexei Mochalov12 May 2020


PERFORMANCE IS CANCELLED.