Cast

Conductor

Tugan Sokhiev

Madame Larina, the owner of an estate

Elena Manistina

Irina Rubtsova

Svetlana Shilova

Elena Zelenskaya

Tatyana, her daughter

Elena Guseva

Ekaterina Morozova

Anna Nechaeva

Olga, her daughter

Alina Chertash

Ekaterina Vorontsova

Filippyevna, the nurse

Irina Dolzhenko

Elena Novak

Evgenia Segenyuk

Eugene Onegin

Igor Golovatenko

Stanislav Kuflyuk

Pavel Yankovsky

Vladimir Lensky

Alexei Neklyudov

Ilya Selivanov

Prince Gremin

Mikhail Kazakov

Denis Makarov

Pyotr Migunov

A Company Commander / Zaretski

Valery Gilmanov

Vladimir Komovich

Monsieur Triquet, a Frenchman

Ivan Maximeyko

Stanislav Mostovoy

15 May 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Madame Larina, the owner of an estate

Elena Manistina

Tatyana, her daughter

Anna Nechaeva

Olga, her daughter

Alina Chertash

Filippyevna, the nurse

Evgenia Segenyuk

Eugene Onegin

Igor Golovatenko

Vladimir Lensky

Alexei Neklyudov

Prince Gremin

Mikhail Kazakov

A Company Commander / Zaretski

Valery Gilmanov

Monsieur Triquet, a Frenchman

Ivan Maximeyko16 May 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Madame Larina, the owner of an estate

Elena Zelenskaya

Tatyana, her daughter

Ekaterina Morozova

Olga, her daughter

Ekaterina Vorontsova

Filippyevna, the nurse

Evgenia Segenyuk

Eugene Onegin

Stanislav Kuflyuk

Vladimir Lensky

Ilya Selivanov

Prince Gremin

Denis Makarov

A Company Commander / Zaretski

Vladimir Komovich

Monsieur Triquet, a Frenchman

Ivan Maximeyko17 May 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Madame Larina, the owner of an estate

Elena Zelenskaya

Tatyana, her daughter

Anna Nechaeva

Olga, her daughter

Alina Chertash

Filippyevna, the nurse

Evgenia Segenyuk

Eugene Onegin

Igor Golovatenko

Vladimir Lensky

Alexei Neklyudov

Prince Gremin

Mikhail Kazakov

A Company Commander / Zaretski

Valery Gilmanov

Monsieur Triquet, a Frenchman

Ivan Maximeyko18 May 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Madame Larina, the owner of an estate

Elena Manistina

Tatyana, her daughter

Ekaterina Morozova

Olga, her daughter

Alina Chertash

Filippyevna, the nurse

Evgenia Segenyuk

Eugene Onegin

Stanislav Kuflyuk

Vladimir Lensky

Ilya Selivanov

Prince Gremin

Denis Makarov

A Company Commander / Zaretski

Vladimir Komovich

Monsieur Triquet, a Frenchman

Ivan Maximeyko19 May 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Madame Larina, the owner of an estate

Elena Zelenskaya

Tatyana, her daughter

Anna Nechaeva

Olga, her daughter

Alina Chertash

Filippyevna, the nurse

Evgenia Segenyuk

Eugene Onegin

Igor Golovatenko

Vladimir Lensky

Alexei Neklyudov

Prince Gremin

Mikhail Kazakov

A Company Commander / Zaretski

Valery Gilmanov

Monsieur Triquet, a Frenchman

Ivan Maximeyko17 September 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Madame Larina, the owner of an estate

Elena Zelenskaya

Tatyana, her daughter

Anna Nechaeva

Olga, her daughter

Alina Chertash

Filippyevna, the nurse

Irina Dolzhenko

Eugene Onegin

Stanislav Kuflyuk

Vladimir Lensky

Alexei Neklyudov

Prince Gremin

Mikhail Kazakov

A Company Commander / Zaretski

Valery Gilmanov

Monsieur Triquet, a Frenchman

Ivan Maximeyko18 September 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Madame Larina, the owner of an estate

Irina Rubtsova

Tatyana, her daughter

Elena Guseva

Olga, her daughter

Alina Chertash

Filippyevna, the nurse

Irina Dolzhenko

Eugene Onegin

Pavel Yankovsky

Vladimir Lensky

Ilya Selivanov

Prince Gremin

Denis Makarov

A Company Commander / Zaretski

Vladimir Komovich

Monsieur Triquet, a Frenchman

Ivan Maximeyko19 September 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Madame Larina, the owner of an estate

Elena Zelenskaya

Tatyana, her daughter

Anna Nechaeva

Olga, her daughter

Ekaterina Vorontsova

Filippyevna, the nurse

Irina Dolzhenko

Eugene Onegin

Stanislav Kuflyuk

Vladimir Lensky

Alexei Neklyudov

Prince Gremin

Mikhail Kazakov

A Company Commander / Zaretski

Valery Gilmanov

Monsieur Triquet, a Frenchman

Ivan Maximeyko